سیم و کابل همدان - لیست قیمت

سیم و کابل همدان

شرکت اریا الکتریک نماینده فروش کارخانه کابل سازی همدان در لاله زار تهران میباشد .

لیست قیمت سیم و کابل همدان 

قیمت سیم 1.5 و 2.5 همدان 130 هزار تومان
قیمت سیم 1.5 همدان 51000 تومان
قیمت سیم 2.5 همدان 81000 تومان
قیمت سیم 6 همدان 203000 تومان
تاریخ قیمت سیم های فوق 16 مرداد میباشد

قیمت کابل 4×5 افشان =

قیمت کابل 6×5 افشان =

قیمت کابل10×5 افشان =

قیمت کابل16×5 افشان =

تاریخ : 2015-06-16 | 5500 بازدید

 

Flow us in Facebook